BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba


Socialinės paslaugos – tai 

socialinė pagalba nepiniginėmis formomis arba socialinė globa pinigais, teikiama asmeniui ,dėl amžiaus, negalios, ligos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai Nuotrauka netekusiam (neturinčiam) savarankiškumo ir negalinčiam pasirūpinti savimi. Socialinės paslaugos gali būti teikiamos ir prevenciškai siekiant užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms kilti šeimoje, bendruomenėje bei vietos visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba įkurta 2003 12 29 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2003 07 03 sprendimu Nr. T20 -99.

Pagrindinis Socialinių paslaugų tarnybos tikslas –

Mažeikių rajono bendruomenės asmenims (šeimoms) teikti socialines paslaugas, kuriomis suteikiama asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo ar turintiems socialinių problemų teikti pagalbą, siekiant ugdyti ar kurti socialinius įgūdžius, stiprinti gebėjimus, sudaryti kuo daugiau galimybių savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį, siekti užkirsti kelią socialinėms problemoms kilti, užtikrinti socialinį saugumą. Nuotrauka

Socialinių paslaugų gavėjai:
  • senyvo amžiaus asmenys;
  • suaugę asmenys su negalia;
  • vaikai su negalia;
  • socialinės rizikos vaikai;
  • socialinės rizikos šeimos, asmenys;
  • socialinės paskirties nevyriausybinės organizacijos. Nuotrauka

Dėl socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) namuose skyrimo asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys, artimieji giminaičiai, bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai) raštišku prašymu kreipiasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu Stoties g.18 tel.: (8 443)  90 141, 90 674) arba seniūniją pagal gyvenamąją vietą. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, gavusi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įsakymą dėl paslaugų skyrimo asmeniui, pradeda teikti įsakyme nurodytas socialines paslaugas.


2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA