BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba

    Nuotrauka   BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba 2016-2020 m. laikotarpiu įgyvendina iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų finansuojamą projektą „Integrali pagalba į namus Mažeikių rajone“.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems  darbingo amžiaus ir  senyvo amžiaus asmenims, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą asmens namuose numatoma suteikti 40 asmenų. 40 šeimos narių bus teikiamos konsultacijos, kurių metu mokoma tinkamai pasirūpinti slaugomais artimaisiais, atsakoma į jiems kylančius klausimus. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas keliama darbuotojų kvalifikacija, vykdomi mokymai.                     

Integralios pagalbos į namus paslaugas teiks specialistų komanda: socialinis darbuotojas,  socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, masažuotojas.

Integrali pagalba gali būti teikiama asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, gyvenantiems Mažeikių rajone. Asmenys dėl integralios pagalbos į namus paslaugų turi kreiptis į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, adresu Stoties g. 18, Mažeikiai

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA:

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba
Naftininkų g. 9, Mažeikiai
Tel. 8 443 20139
El. paštas direktore@socpaslaugos.lt


         

Socialinės paslaugos – tai 

socialinė pagalba nepiniginėmis formomis arba socialinė globa pinigais teikiama asmeniui dėl amžiaus, negalios, ligos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai [22] netekusiam (neturinčiam) savarankiškumo ir negalinčiam pasirūpinti savimi. Socialinės paslaugos gali būti teikiamos ir prevenciškai siekiant užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms kilti šeimoje, bendruomenėje bei vietos visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.

BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba įkurta 2003 12 29 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2003 07 03 sprendimu Nr. T20-99.

Pagrindinis Socialinių paslaugų tarnybos tikslas –

Mažeikių rajono bendruomenės asmenims (šeimoms) teikti socialines paslaugas, kuriomis suteikiama pagalba  asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo ar turinčiam  socialinių problemų, siekiant  teikti pagalbą, siekiant ugdyti ar kurti socialinius įgūdžius, stiprinti gebėjimus, sudaryti kuo daugiau galimybių savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, įveikti socialinę atskirtį, siekti užkirsti kelią socialinėms problemoms kilti, užtikrinti socialinį saugumą. Nuotrauka

Socialinių paslaugų gavėjai:
  • senyvo amžiaus asmenys;
  • suaugę asmenys su negalia;
  • vaikai su negalia;
  • socialinės rizikos vaikai;
  • socialinės rizikos šeimos, asmenys;
  • socialinės paskirties nevyriausybinės organizacijos. Nuotrauka

Dėl socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) namuose skyrimo asmuo (rūpintojas, globėjas, šeimos narys, artimieji giminaičiai, bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai) raštišku prašymu kreipiasi į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu Stoties g.18, tel.: (8 443)  90 141, 90 674) arba seniūniją pagal gyvenamąją vietą. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba, gavusi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įsakymą dėl paslaugų skyrimo asmeniui, pradeda teikti įsakyme nurodytas socialines paslaugas.


2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA